Perspectieven

Drie videoschermen tonen een verschillend perspectief op een buurtruzie.
Op drie wanden van de ruimte zie je een video projectie. Op elke wand zie je verschillende mensen ( volwassenen, jongeren en jongerenwerkers ) die een mening hebben over een buurt conflict. Deze installatie maakt jongeren bewust bewust over het feit dat je een conflict vanuit verschillende perspectieven kan bekijken. Als je inzicht hebt in verschillende meningen kun je je een ander oordeel vormen over een probleem. De installatie bestaat uit drie Medeawiz mpeg-players, die tegelijkertijd gestart worden. Op die manier was met een laag budget toch een multiscreen video projectie te realiseren.
For : Critical Mass foundation
Technical lead : Kasper Kamperman
Idea, video : Lucia Contreras, Rixt Amarins
Website : denkjijbuitenjeinbox.nl